ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულების ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებში. ეს ღონისძიებები მოიცავს კულტურულ, აკადემიურ და სოციალურ აქტივობებს, ვახშმებსა და მიღებებს.  

თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია სკოლაში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, გთხოვთ, შეავსოთ ელექტრონული ფორმა და ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ თქვენ მუდმივად მიიღოთ სიახლეები ჩვენი სკოლიდან.