,,ახალი სკოლის'' წესების თანახმად, სასწავლო დღის მანძილზე  და სასკოლო ღონისძიებებზე, ყველა მოსწავლე ვალდებულია სისტემატურად ატაროს სასკოლო ფორმა. ეს ხელს უწყობს სკოლის პოზიტიური იმიჯის შენარჩუნებას. 

საზაფხულო ფორმის ტარება ნებაყოფლობითია და ამისთვის არ არის განსაზღვრული კონკრეტული  თარიღები.

სამკაულების ტარება არ არის ნებადართული მოსწავლეებისთვის. მათ შეუძლიათ მხოლოდ ყურზე მიბჯენილი საყურის ტარება.