ფსიქოლოგის დახმარება

სკოლაში მუდმივად არის ორი ფსიქოლოგი და სპეც მასწავლებელი,რომელებიც მზად არიან საჭირო დახმარება გაუწიონ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც რაიმე სახის პრობლემა უჩნდებათ სწავლაში ან ურთიერთობებში.

საუნივერსიტეტო მრჩეველები

სადიპლომო პროგრამის მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ კვალიფიცირებული კონსულტაციები და გააზრებულად აირჩიონ მომავალი პროფესია პროფესიონალი მრჩეველისაგან.

ექიმები

სკოლაში სამი პედიატრი მუშაობს. ისინი მუდმივად მზად არიან კვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარება გაუწიონ მოსწავლეებს.