აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის საშუალო განათლების 2020-2021 სასტიპენდიო პროგრამა, საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის (IB) სადიპლომო პროგრამა ევროპათმცოდნეობის განხრით „ახალ სკოლაში“

მოსწავლეების განაცხადებები მიიღება საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, ბელარუსიდან,  მოლდოვის რესპუბლიკიდან, სომხეთიდან და უკრაინიდან. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 2020 წლის 14 მარტი, 12:00 სთ. საქართველოს დროით (შუადღე, UTC+4.00)

2018-2019 და 2019-2020 აკადემიურ წლების განმავლობაში მოსწავლეებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის სასტიპენდიო პროგრამის წარმატებით განხორციელების შედეგად „ახალი სკოლა“,  ევროკავშირისა (EU) და საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის (IB) მხარდაჭერით, აცხადებს კონკურსს 2020-2021 სასწავლო წელს  მოსწავლეთა მესამე ნაკადის მისაღებად.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 16-17 წლის მოსწავლეებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანიდან, ბელორუსიდან, მოლდავეთის რესპუბლიკიდან, საქართველოდან, სომხეთიდან და უკრაინიდან. ტესტირების შედეგების მიხედვით შეირჩევა საუკეთესო ოცდათხუტმეტი მოსწავლე. სკოლის დამთავრებისას გაიცემა საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომი ევროპათმცოდნეობის განხრით.

სადიპლომო პროგრამა

საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამაწარმოადგენს სწავლების ორწლიან კურსს სადაც შერწყმულია საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) სტანდარტული მოთხოვნები და ევროპისა და ევროპათმცოდნეობის საკითხების შესწავლის უნიკალური შესაძლებლობა.

ევროპული სკოლების გენერალური სამდივნოს მხარდაჭერით, სასწავლო კურსები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, ენებსა და ლიტერატურაში, ხელოვნებასა და ისტორიაში თანხვედრაშია მოყვანილი ევროპულ ბაკალავრიატის (EB) პროგრამებთან და შევსებულია ევროპათმცოდნეობის საკითხებით.

ესეებზე მუშაობისას, აგრეთვე სხვადასხვა სასწავლო აქტივობების ფარგლებში მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება ჩაუღრმავდნენ ევროპათმცოდნეობის საკითხებს. 

„ახალ სკოლაში“ კლასგარეშე აქტივობებში მონაწილეობისას მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება დაესწრონ კონფერენციებს და ღონისძიებებს ევროკავშირის ოფიციალური პირების მონაწილეობით. ასევე შესაძლოა მოეწყოს სასწავლო ვიზიტები ევროკავშირის დაწესებულებებში ევროპისა და ევროპელების შესახებ ცოდნის გაღრმავების მიზნით.

საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამა ხორციელდება ,,ახალ სკოლაში“, თბილისში.

„ახალი სკოლა'' 2010 წლიდან ავტორიზებულია საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის მიერ  და წარმოადგენს ევროკავშირის პარტნიორ სკოლას საქართველოში.

სასტიპენდიო პაკეტი:

სასტიპენდიო  პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

სტიპენდია ფარავს საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის სრულ ორწლიან კურსს და  საჭიროების შემთხვევაში უზრუნვლეყოფს მოსწავლეების ცხოვრებას საერთო საცხოვრებელში.

მოსწავლეებს სტიპენდია მიენიჭებათ პირველ აკადემიურ წელს და ავტომატურად გაუგრძელდებათ მეორე აკადემიურ წელს. პირველი სასწავლო წლის წარმატებით დახურვის შემთხვევაში სტიპენდია გაგრძელდება მეორე სასწავლო წელს და ამისთვის დამატებითი განაცხადის შემოტანა საჭირო არ იქნება.

სტიპენდია  მოიცავს:

 • 2020-2021 წლებში „ახალ სკოლაში“ საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამაზე სწავლის  სასწავლო გადასახადს.
 • თბილისში, მოსწავლეთა საერთო საცხოვრებელში განთავსებისა და კვების ხარჯებს.
 • მოსწავლეები იცხოვრებენ საერთო საცხოვრებელში, რაც შეესაბამება „ახალ სკოლაში“ არსებულ მაღალ სტანდარტებს და უსაფრთხოების წესებს.
 • სამგზავრო ხარჯებს ორივე მიმართულებით: თბილისსა და მოსწავლის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილს შორის, ორი წლის მანძილზე სასკოლო არდადეგების დროს.
 • მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობას საქართველოს ბანკის პირადი სადებეტო ბარათის მეშვეობით.
 • მოსწავლეებისათვის საჭირო სასწავლო რესურსებს (წიგნებს, ლეპტოპებს, კალკულატორებს და სმარტფონებს).
 • მონაწილეობას ევროკაშირის მიერ დაფინანსებულ სემინარებში, კონფერენციებში, სასწავლო ტურებში და სხვა ღონისძიებებში
 • სამედიცინო დაზღვევას, სტომატოლოგიური მომსახურების ჩათვლით.

სტიპენდია არ მოიცავს:

 • ფულადი საშუალებების პირდაპირ გადარიცხვას, მოსწავლეებისთვის და მათი მშობლებისთვის  ნაღდი ფულის გაცემას
 • მოსწავლეთა ოჯახის წევრების შიდა ან საერთაშორისო მოგზაურობას 
 • მოსწავლეების პირადი ხარჯების დაფარვას, მაგ. ტანსაცმელი, საკვები სკოლის კამპუსის გარეთ, მობილური ტელეფონები და პერსონალური კომპიუტერები, გარდა იმ კომპიუტერებისა, ლეპტოპების და მობილურებისა რომლებიც მოსწავლეებისათვის გადაცემულ იქნება სადიპლომო პროგრამის პროექტის ფარგლებში.

ვის შეუძლია შეიტანოს განაცხადი:

სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის მიღება ხდება მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების საფუძველზე და უფასოა იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

უფლებამოსილი აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • იყოს საქართველოს, აზერბაიჯანის, ბელარუსის მოლდოვას რესპუბლიკის, სომხეთის, ან უკრაინის მოქალაქე და შეეძლოს საერთაშორისო სამგზავრო დოკუმენტების მიღება საქართველოში გასამგზავრებლად
 • ცხოვრობდეს საქართველოში, აზერბაიჯანში, ბელარუსში, სომხეთში, მოლდოვას რესპუბლიკაში ან უკრაინაში განაცხადის შეტანის დროს
 • აკმაყოფილებდეს თავის ქვეყნისთვის განსაზღვრული შეფასების და ასაკობრივ მოთხოვნებს, როგორც ეს ქვემოთაა განსაზღვრული:
 • ასაკი 2020 წლის პირველ სექტემბერს: 16-17 წლის
 • შეფასება განაცხადის წარმოდგენის დროს:        
 • საქართველო 10                          
 • აზერბაიჯანი 9-10   
 • ბელარუსია 10
 • სომხეთი 9-10
 • მოლდავეთი 9-10
 • უკრაინა 9-10                   
 • იყოს საშუალო სკოლის მოსწავლე ზემოთ მითითებული ექვსი ქვეყნიდან ერთ-ერთში განაცხადის გაკეთების დროს;
 • წინა და მიმდინარე წელს მისი GPA საშუალო სკოლაში სწავლის პროცესში  უნდა იყოს არა ნაკლები  70% -სა;
 • ფლობდეს ინგლისურ ენას (მინიმუმ B2 დონე);
 • ევროკავშირის რომელიმე სხვა ენის ცოდნა მიიჩნევა უპირატესობად;

შენიშვნა: ის მოსწავლეები, რომელთაც უწევთ სამხედრო სამსახურის გავლა  არ არიან უფლებამოსილნი  მიიღონ  მონაწილეობა კონკურსში.

შერჩევისა და მიღების პროცედურა:

პროგრამაში მონაწილეთა შერჩევითი პროცესის ფარგლებში ყველა აპლიკაცია თანაბრად იქნება განხილული.

შერჩევითი პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

 • განაცხადების შეტანა – 2020 წლის 14 მარტამდე
 • წერილობითი ტესტები –2020 წლის მარტი
 • გასაუბრება–2020 წლის აპრილი

კვალიფიცირებული კომისია  წარმართავს შერჩევით პროცესს, გამოიყენებს ობიექტურ და გამჭვირვალე შეფასების მეთოდებს. კომისიის გადაწყვეტილებები საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.

აპლიკაციების შეტანა:

აპლიკაციების შეტანის საბოლოო ვადაა 2020 წლის 14 მარტი, 12:00 საათი საქართველოს დროით (შუადღე, UCT+4.00). 

კანდიდატებს მოეთხოვებათ ონლაინ აპლიკანტის პროფილის შექმნა „ახალი სკოლის“ ვებ-გვერდზე (www.eapeuropeanschool.eu) აპლიკაციების შესატანად.

ნებისმიერი დაგვიანებული ან არასრულად წარმოდგენილი აპლიკაცია არ მიიღება. სრულყოფილი ფაილის წარმატებით შეტანის შემდეგ, აპლიკანტები მიიღებენ ავტომატურ ელექტრონულ წერილს.

შერჩეული კანდიდატები გაივლიან ტესტირებას.

წერილობითი ტესტები მათემატიკასა და ინგლისურში:

ჩატარდება ორი წერილობითი ტესტი: მათემატიკაში და ინგლისურ ენაში. ყველა ტესტი ჩატარდება ინგლისურ ენაზე. წერილობითი ტესტები ჩატარდება კანდიდატების მშობლიურ ქვეყნებში.

მათემატიკის ტესტი:

კომპეტენციის მინიმალური დონე 40% (ამასთან, იმ მოსწავლეებს, რომლებიც მიიღებენ უმაღლეს ქულებს უპირატესობა ექნებათ იმ მოსწავლეებთან, რომლებიც მიიღებენ პროცენტულად დაბალ შეფასებას).

მათემატიკის ტესტის თემებია: რიცხვები, სიმრავლეები და რიცხვები, ალგებრა, ტრიგონომეტრია, გეომეტრია, კოორდინატთა გეომეტრია, სტატისტიკა და ალბათობა (დეტალები ხელმისაწვდომია მოთხოვნისამებრ).

ინგლისური ენის გამოცდა:

ტესტი შედგება ორი ნაწილისგან. კითხვის ნაწილში, მოსწავლეებს მოეთხოვებათ წაიკითხონ ტექსტი და უპასუხონ დასმულ შეკითხვებს.

წერით ნაწილში, მოსწავლეებს მოეთხოვებათ აღწერონ (150-250 სიტყვა) რეალური ან წარმოსახვითი მოვლენა (თემატიკის არჩევანი ფართოა და მოიცავს კულტურას, ჯანმრთელობას, რეკრეაციას, მეცნიერებას, ტექნოლოგიებს).

აპლიკანტთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით ტესტირება ორივე საგანში ჩატარდება ერთსა და იმავე დღეს და საათზე, ექვსივე ქვეყნის სპეციალურად შერჩეულ, აკრედიტებულ საგამოცდო ცენტრებში.

გასაუბრება:

წერითი ტესტების შედეგების საფუძველზე, წარმატებულ აპლიკანტებს ჩაუტარდებათ ზეპირი გასაუბრება. იმ აპლიკანტებს რომლებიც თბილისში არ იმყოფებიან  გასაუბრება ჩაუტარდებათ Skype-ით. გასაუბრება წარმატებული აპლიკანტების შერჩევის მესამე და საბოლოო ეტაპია.

გასაუბრებისას ფასდება მოსწავლის პროგრამაზე დასაშვებად  მზადყოფნის შემდეგი ელემენტები:

 • გახსნილობა ახალი სასწავლო გამოცდილების მისაღებად და სხვადსხვა კულტურების გასაცნობად;
 • მზაობა საერთო საცხოვრებელში ცხოვრებისათვის სახლიდან მოშორებით;
 • ცნობისმოყვარეობა და მოტივაცია;
 • აპლიკანტისთვის საინტერესო სასწავლი საგნები
 • აპლიკანტის საკომუნიკაციო უნარები, მათ შორის  ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალური კომპეტენცია და აქტიური ჩართულობა კლასგარეშე აქტივობებში (სპორტი, კლუბები,კონკურსები და ა.შ.).

გასაუბრებები „ახალი სკოლის“ მიმღებ კომისიასთან დაგეგმილია 2020 წლის აპრილში. ინტერვიუს ფარგლებში, მიმღები კომისია განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს მოსწავლეთა მოტივაციას, მათ მზაობას გაეცნონ და მიიღონ სხვა კულტურები და მათ დაინტერესებას ევროპის საქმეებით.

2020-2021 აკადემიური წლისთვის გამარჯვებული სტიპენდიანტების გვარები გამოცხადდება 2020 წლის მაისის მეორე ნახევარში.

განაცხადების მიღების პროცესი, სასტიპენდიო პროგრამაში მოსახვედრად, უფასოა. ამასთან, სამოგზაურო ხარჯები ტესტირების ცენტრებამდე მისასვლელად უნდა იქნეს დაფარული თავად აპლიკანტების მიერ და არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის განაცხადების მიღების პროცესში მოგვწერეთ: euscholarship@newschoolgeorgia.com ან დაგვირეკეთ ტელ.:

+ 995 32 225 70 06 (ოფისი)

+995 599 25 17 17 (მობილური)